Phong Nha – Kẻ Bàng được vinh danh di sản thế giới với hai tiêu chí mới

Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh di sản thế giới với hai tiêu chí mới

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng lần thứ hai được UNESCO vinh danh là di sản thiên nhiên thế giới với hai tiêu chí về hệ sinh thái và đa dạng sinh học, trở thành vườn quốc gia thứ ba châu Á và đầu tiên trong khu vực đạt 3 trên 4 tiêu chí. Tại kỳ họp lần thứ 39 tại Bonn (Đức), với sự nhất trí hoàn toàn của các quốc gia thành viên Ủy ban di sản thế giới, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã được UNESCO lần thứ hai ghi danh vào danh sách di sản thiên nhiên thế giới.


Lần đầu vào năm 2003, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh là di sản thế giới với tiêu chí địa chất địa mạo.

Phong Nha - Kẻ Bàng được vinh danh ở hai tiêu chí, gồm: "là ví dụ nổi bật đại diện cho các tiến trình sinh thái trong sự tiến hóa và phát triển của các hệ sinh thái trên cạn", và "sở hữu môi trường sống tự nhiên có ý nghĩa nhất đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học".

Dịp này, Ủy ban di sản thế giới cũng chấp thuận mở rộng Vườn quốc gia từ diện tích gần 86 nghìn ha lên hơn 123 nghìn ha. Đây là một trong 2 hồ sơ di sản thiên nhiên được duyệt trong tổng số 5 hồ sơ đệ trình lần này.

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có rừng nhiệt đới ẩm, còn tương đối nguyên vẹn trên núi đá vôi với độ che phủ chiếm 94%, trong đó 84% là rừng nguyên sinh.

Vườn có trên 2.934 loài thực vật bậc cao có mạch và hơn 800 loài động vật có xương sống, trong đó có nhiều loài nằm trong Sách đỏ của Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) và chỉ tồn tại một số nơi ở trên thế giới.

Lần thứ hai Vườn quốc gia Phong Nha được vinh danh di sản thiên nhiên thế giới với hai tiêu chí mới về hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Ảnh: Hoàng Táo
Mức độ đặc hữu ở khu vực này được xác định là cao với trên 400 loài thực vật của Việt Nam và 38 loài động vật của dãy Trường Sơn. Có nhiều loài mới được ghi nhận như bò cạp hang động, cá, thằn lằn, rắn, rùa. Đặc biệt quan trọng, ở đây có 4 phân loài linh trưởng đặc hữu đang bị đe dọa gồm: voọc Hà Tĩnh, phân loài voọc Hà Tĩnh, chà vá chân nâu, vượn đen má trắng.

IUCN đánh giá động thực vật ở Phong Nha - Kẻ Bàng có sự đa dạng cao nhất ở Việt Nam và rất cao so với các di sản thế giới các nước trong và ngoài khu vực.

Với những giá trị trên, Phong Nha - Kẻ Bàng là vườn quốc gia thứ ba châu Á và đầu tiên trong khu vực đạt 3 trên 4 tiêu chí dành cho một di sản thiên nhiên.

Việc vinh danh lần này khẳng định mức độ đa dạng, đặc hữu và toàn vẹn của thế giới tự nhiên tồn tại Phong Nha - Kẻ Bàng, đồng thời ghi nhận nỗ lực của nhà chức trách Việt Nam và tỉnh Quảng Bình trong nỗ lực quản lý, bảo tồn, nghiên cứu, thực thi pháp luật và nâng cao nhận thức cộng đồng tại đây.

12 năm về trước, Phong Nha - Kẻ Bàng lần thứ nhất được vinh danh di sản theo tiêu chí giá trị ngoại hạng về địa chất và địa mạo.

Chương trình liên quan

Điểm du lịch

Xe du lịch

Dịch vụ vận chuyển khách du lịch tuyến Đồng Hới - Phong Nha và...
Xe Giường Nằm Hà Nội - Ninh Bình - Phong Nha Việc đi du lịch Phong...